Caravan & Fritid Meile AS tar personvernet ditt alvorlig. Dersom nettsiden benytter Cookies, vil du få mulighet til å godkjenne dette.

1. Behandlingsansvarlig

Caravan & Fritid Meile AS er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som registreres på nettstedet www.cafri.no

2. Formålet ved innsamlingen

Vi benytter opplysningene for å kunne oppfylle kjøpsavtaler med våre kunder. Ut over dette benyttes opplysningene til å informere om våre tjenester.

3. Hvilke personopplysninger behandles?

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for kunderegister, navn og e-postadresse for nyhetsbrev-liste. I tillegg lagres ønskede produkter/tjenester og detaljer rundt dem, samt opplysninger om kommunikasjon med kunden knyttet til kundeservice og hjelp.

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Det samles det inn navn/e-postadresser i ulike kampanjer for registrering i nyhetsbrevliste samt fra kommunikasjon med kunder over telefon og epost.

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å gi fra seg opplysningene.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Ingen opplysninger sendes eller selges videre til tredjepart.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysningene oppbevares på våre servere og kan slettes eller endres på forespørsel.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Caravan & Fritid Meile AS forholder seg til norsk lovgivning, også Personopplysningsloven.

9. Hvordan sikres opplysningene?

Opplysningene er sikret gjennom innlogging med passord.

10. Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om sletting eller andre spørsmål om hva som blir registrert og lagret om den enkelte kunde, send en e-post til post@meile.no